TOP Instellingsapotheken verenigd

TOP Instellingsapotheek verenigd

Het hoogste niveau apothekerszorg voor (zorg)instellingen. Om samen te werken, te leren van elkaar en best practices te delen. TOP Instellingsapotheek is een nieuw initiatief van specialisten instellingsfarmacie. Zorginhoudelijk regionaal/lokaal georganiseerd en logistiek landelijk gefaciliteerd. Met steeds het professionele zorgoog gericht op het welzijn van cliënten in (zorg)instellingen.

TOP Instellingsapotheek telt dit jaar een tiental zorgexperts verdeeld over het land. Dit zijn apotheken met samen zo’n 100 jaar ervaring in het verlenen van farmaceutische (patiënten)zorg aan cliënten in (zorg)instellingen, thuiszorg, GGD en GGZ. Met een specialisatie in ouderenzorg, verstandelijk beperkten, palliatieve zorg en geriatrische revalidatie.

TOP instellingsapothekers zijn geschoold en getoetst op het gebied van samenwerking met zorginstellingen, het inrichten van een veilig medicatieproces en instellingsautomatisering.

TOP Instellingsapotheek heeft de kennis, de slagkracht en de innovatiekracht om samen met de (zorg)instelling het welzijn van hun cliënten te bevorderen.