TOPIC #6: Jaarschema Prikpil

TOPIC #6: Jaarschema Prikpil

Omschrijving casus:

Apotheek Hoogland levert al meer dan 25 jaar de farmaceutische zorg aan ASVZ, een zorginstelling voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Met inmiddels ruim 280 woningen en evenzoveel verschillende zorgteams is het een uitdaging om grote lijnen afspraken te maken waarbij de zorg op maat gewaarborgd blijft. Bij het toedienen van de prikpil ging het te vaak mis. Het instellingenteam van de apotheek heeft samen met het medisch team van ASVZ een preventieve stap aan het proces toegevoegd zodat het nu veel beter loopt.

De prikpil is een injectie om zwangerschap te voorkomen (anticonceptiemiddel, maar vaak ook om de menstruatie te regelen). Daarom is het belangrijk dat de prikpil tijdig gegeven wordt. Na de eerste injectie is de cliënt meteen of na 2 weken beschermd tegen zwangerschap. Dat hangt af van het moment waarop de eerste injectie gegeven wordt. De prikpil werkt minimaal 3 maanden en moet daarna weer herhaald worden.

Welke oplossing is bedacht?

Soms werd de prikpil vergeten aan te vragen, niet of te laat toegediend. In veel gevallen was een niet uitgevoerde administratieve handeling de oorzaak maar soms een praktisch probleem: niet alle zorgmedewerkers op de woning mogen de injectie zetten en dan bleef de injectie onaangeroerd in de kast. Of werd het verpleegkundigensteunpunt niet gebeld om de injectie te komen zetten. De oplossing is gestart met een brainstormsessie waarbij de apotheek meer inzicht heeft gekregen in de werkwijze op de woning.

 

Voor de 140 cliënten heeft de instellingenapotheek een jaarschema opgesteld waarbij cruciale momenten worden geregistreerd en gemonitord. Een registratieformulier ‘Toedienen en registratie van injecties’ is opgesteld in samenspraak met de artsen, doktersassistente, verpleegkundig steunpunt en de apotheek om het prikken extra te registeren om misverstanden te voorkomen.

Het gaat als volgt in zijn werk: een week voorafgaand aan de gewenste datum van toediening levert de apotheek de injectie voorzien van het registratieformulier. Dit gebeurt automatisch om de 8 tot 12 weken, afhankelijk per cliënt. De datum/week van het prikken komt op de toedienlijst te staan. Genoteerd wordt het weeknummer van de bakwissel wanneer de injectie geleverd is. De datum van toediening wordt ook genoteerd op het registratieformulier met de instructie dat na toediening afgetekend moet worden op de toedienlijst en een mail te sturen naar het medisch team van ASVZ wie wanneer aan welke client de injectie met dosering heeft toegediend. Het registratieformulier wordt ingevuld retour gestuurd naar de apotheek. De apotheek verwerkt alle gegevens in het jaarschema. Komt het registratieformulier niet op tijd retour, dan neemt de apotheek zelf actie en belt met de betreffende woning wat de status is van de injectie. Regelmatig moet er dan nog een afspraak gemaakt worden voor de injectie.

Wat hebben we geleerd?

‘In al die jaren dat we met ASVZ samenwerken blijven we continu op zoek gaan naar verbeteringen in onze service zodat er een win-win-win situatie ontstaat. Voor de zorgmedewerkers, voor de cliënten en voor het apotheekteam. Om verbeteringen in te kunnen zetten moet je eerst het hele proces in kaart brengen, weten wat er op de werkvloer gebeurt en hoe de werkwijze aansluit bij de cliënt. En weten wie de cliënt is met zijn/haar beperkingen en specifieke zorgvraag. Dan krijg je inzicht in elkaars werk en kun je dat beter afstemmen op wat echt nodig is, dat maakt het werk leuk!’

Anja Boxman, Teamleider Instellingsfarmacie bij TOP Instellingsapotheek Hoogland te Sliedrecht