Anders organiseren

TOP Collega in het nieuws

“De afgelopen tien jaar zijn zorginstellingen steeds grootschaliger geworden, de eisen steeds strenger en met meer druk op de kosten. Het leveren van farmaceutische zorg aan deze grote, intra- en extramurale instellingen met meerdere locaties vraagt om een andere organisatie en samenwerking dan we gewend waren.” TOP collega Martin Woltermann van TOP Instellingsapotheek Apotheek FarmaZorg Breda.
Over slim organiseren met de wortels in de regio: https://lnkd.in/di_wkSd