West-Brabantse apothekers schieten zorginstellingen en GGD te hulp bij de vaccinatiecampagne. Ze helpen bij het klaarmaken van de vaccins tegen het coronavirus, wat een specialistische vaardigheid is. Instellingsfarmacie gaat verder. ...

Alle ontwikkelingen bij zorginstellingen vragen om een andere manier van organiseren en samenwerken dan we gewend waren. Een interview met Martin Woltermann van TOP Instellingsapotheek Apotheek FarmaZorg Breda. ...