TOPIC #1: Covid-noodpakket

TOPIC #1: Covid-noodpakket

Omschrijving casus:

Door Covid besmettingen op verschillende verpleeghuislocaties was er een verhoogde vraag naar dexamethason, buscopan, morfine, midazolam en nozinan. De vraag was steeds acuut, middelen zitten niet of onvoldoende in de werkvoorraad.

Dit had gevolgen voor de cliënt (kan later starten dan gewenst) en voor alle betrokken zorgverleners. De voorschrijver (meer tijd kwijt want moet bellen met apotheek), de apotheek (spoedjes verstoren apotheekproces), voor de bezorger (verstoring van geplande route). Met als resultaat een verhoogde werkdruk voor iedereen.

Welke oplossing is bedacht?

Het idee ontstond om Covid-noodpakketten samen te stellen. Dit idee hebben we vervolgens gedeeld met een aantal voorschrijvers. De reacties waren meteen heel positief. Het Covid-noodpakket is een tijdelijke uitbreiding van de werkvoorraad. Zo kan de cliënt direct starten en wordt kostbare tijd bespaart.

Wat hebben we geleerd?

Zorg ook dat je in drukke tijden ‘rustmomenten’ neemt om vanaf een afstandje naar je processen te kijken en kritisch te kijken of er zaken efficiënter kunnen. Het kost je op dat moment even tijd om in te regelen, maar het kan de cliënt, de instelling en je apotheekteam veel opleveren

 

Ook al sta je in deze tijden niet direct aan het bed, in de frontlinie, je kan wel degelijk de mensen die daar wel staan ondersteunen. Die proactieve houding, het meedenken en verbetervoorstellen aandragen wordt op alle niveaus in een zorginstelling erg gewaardeerd.” 

Anke Bartels & Ivo Witte, Specialisten Instellingsfarmacie bij TOP Instellingsapotheek Apotheek FarmaZorg Breda