TOPIC #4: Verstuiver bij neusbloedingen

TOPIC #4: Verstuiver bij neusbloeding

Omschrijving casus:

Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Het gaat meestal om een aderlijke bloeding van een klein bloedvaatje.  Vooral bij ouderen komt een neusbloeding regelmatig voor. Bij ouderen bloedt er vaker een bloedvaatje achter/boven in de neus en bestaat er vaak een relatie met hoge bloeddruk en/of het gebruik van medicijnen, die de stolling beïnvloeden. Ook al is er maar weinig bloeding, toch imponeert het meestal als een enorme hoeveelheid.

Vanuit de instellingsapotheek denken we mee met een gebruiksvriendelijkere zorg, die voordelen biedt voor patiënten/bewoners en zorgmedewerkers in de instelling. Dit keer hebben we een patiëntvriendelijke manier bedacht om een neusbloeding te behandelen zonder dat een vervelende neustampon ingebracht hoeft te worden. Snel, effectief en breed inzetbaar.

Welke oplossing is bedacht?

De behandeling van neusbloedingen wordt in eerste instantie behandeld met een compressie. Indien de neusbloeding blijft bestaan en recidiveert kan de bloeding behandeld worden met tranexaminezuur, dit gebeurt dan met een voor de patiënt/bewoner onvriendelijke merocel neustampon.

We hebben ons afgevraagd of het mogelijk is om tranexaminezuur op een andere manier in de neus te brengen. Echter tranexaminezuur is enkel te leveren in een injectie, de uitdaging was dus om te kijken of er andere hulpmiddelen zijn om in de neus te brengen.

We hebben gezocht en gevonden: de MAD verstuiver (mucosal atomic device). De MAD verstuiver plaats je op een spuitje zodat de intraveneuze vloeistof geleidelijk kan verstuiven in de neus. Hierbij trek je 1ml tranexamine zuur 100mg/5ml op in een spuitje en plaats je de MAD verstuiver op het spuitje. De verstuiver past op een luer lock spuit.

Wat hebben we geleerd?

Buiten dat het voor de patiënt/bewoner een veel fijnere manier is om de bloeding in de neus te stoppen, is de oplossing die we bedacht hebben breder inzetbaar. Het toediensysteem kan namelijk ook gebruikt worden voor intranasale toediening van bijvoorbeeld fentanyl en midazolam. Intraveneuze medicatie kan op deze manier via de neus worden toegediend. Het moet wel gaan om vetoplosbare medicatie. De reguliere intraveneuze oplossing kan intranasaal worden toegediend en de dosering is in de meeste gevallen tweemaal de intraveneuze dosering. Bijwerkingen kunnen nasaal ongemak en irritatie zijn.

Als apotheker verbonden aan een regionaal verpleeghuis hebben wij de MAD verstuiver beschikbaar gesteld bij de verpleegkundige dienst. Zodoende kan dit snel ingezet worden bij behandeling van neusbloedingen. 

Christel Deurinckx, Specialist Instellingsfarmacie bij TOP Instellingsapotheek Apotheek Reynaert te Hulst