Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. TOPIC 3 gaat over het ontzorgen van de arts in de voorbereiding en de uitvoering van een euthanasieverzoek. TOP Instellingsapotheek: Groot in zorg, aandacht voor speciaal....

Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. TOPIC 2 gaat over de kennis van en ervaring met VTGM. En een frisse, analytische blik. Resultaat? Een vaccinatieteam dat veiliger en prettiger kan werken. ...

West-Brabantse apothekers schieten zorginstellingen en GGD te hulp bij de vaccinatiecampagne. Ze helpen bij het klaarmaken van de vaccins tegen het coronavirus, wat een specialistische vaardigheid is. Instellingsfarmacie gaat verder. ...

Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. Deze TOPIC gaat over het inzetten van Covid-noodpakketten. Het resultaat? De cliënt kan direct starten met medicatie, de voorschrijver en apotheek besparen kostbare tijd....

Alle ontwikkelingen bij zorginstellingen vragen om een andere manier van organiseren en samenwerken dan we gewend waren. Een interview met Martin Woltermann van TOP Instellingsapotheek Apotheek FarmaZorg Breda. ...

De Corona crisis heeft ons er bewust van gemaakt hoe goed de relatie met zorginstellingen is. Een interview met Manon Snels, apotheker/specialist instellingsfarmacie bij TOP Instellingsapotheek Vlaslant te Valkenswaard. ...

TOP Instellingsapotheek is een nieuw initiatief van specialisten instellingsfarmacie. Zorginhoudelijk regionaal/lokaal georganiseerd en logistiek landelijk gefaciliteerd. Met steeds het professionele zorgoog gericht op het welzijn van cliënten in (zorg)instellingen....